Here's a list of colors along with their RGB values.
To see these same colors on a BLACK background, click here

Back to Digital Beat home page | Back to HTML Tutorial Index

black    000000
navy    000080
darkblue1    000080
darkblue2    00008B
mediumblue    0000CD
blue    0000FF
darkgreen    006400
green    008000
darkgreen    008000
teal    008080
darkcyan    008B8B
deepskyblue    00BFFF
darturquoise    00CED1
mediumspringgreen    00FA9A
lime    00FF00
green    00FF00
springgreen    00FF7F
tan    00FF7F
aqua    00FFFF
cyan    00FFFF
midnightblue    191970
dodgerblue    1E90FF
lightseagreen    20B2AA
forestgreen    228B22
seagreen    2E8B57
darkslategray    2F4F4F
limegreen    32CD32
mediumseagreen    3CB371
turquoise    40E0D0
royalblue    4169E1
steelblue    4682B4
darkslateblue    483D8B
mediumturquoise    48D1CC
indigo    4B0082
darkolivegreen    556B2F
cadetblue    5F9EA0
cornflowerblue    6495ED
mediumaquamarine    66CDAA
dimgray    696969
slateblue    6A5ACD
olivedrab    6B8E23
slategray    708090
lightslategray    778899
mediumslateblue    7B68EE
lawngreen    7CFC00
chartreuse    7FFF00
aquamarine    7FFFD4
maroon    800000
darkred    800000
darkpurple    800080
olive    808000
darkyellow    808000
gray    808080
darkgray    808080
skyblue    87CEEB
lightskyblue    87CEFA
blueviolet    8A2BE2
darkred    8B0000
darkmagenta    8B008B
saddlebrown    8B4513
darkseagreen    8FBC8F
lightgreen    90EE90
mediumpurple    9370DB
darkviolet    9400D3
palegreen    98FB98
darkorchid    9932CC
brown    996633
yellowgreen    9ACD32
sienna    A0522D
mediumgray    A0A0A4
brown    A52A2A
skyblue    A6CAF0
darkgray    A9A9A9
lightblue    ADD8E6
greenyellow    ADFF2F
paleturquoise    AFEEEE
lightsteelblue    B0C4DE
powderblue    B0E0E6
firebrick    B22222
darkgoldenrod    B8860B
mediumorchid    BA55D3
rosybrown    BC8F8F
darkkhaki    BDB76B
silver    C0C0C0
lightgray    C0C0C0
grassgreen    C0DCC0
mediumvioletred    C71585
indianred    CD5C5C
peru    CD853F
chocolate    D2691E
lightgrey    D3D3D3
thistle    D8BFD8
orchid    DA70D6
goldenrod    DAA520
palevioletred    DB7093
crimson    DC143C
gainsboro    DCDCDC
plum    DDA0DD
burlywood    DEB887
lightcyan    E0FFFF
lavender    E6E6FA
darksalmon    E9967A
violet    EE83EE
palegoldenrod    EEE8AA
lightcoral    F08080
khaki    F0E68C
aliceblue    F0F8FF
honeydew    F0FFF0
azure    F0FFFF
sandybrown    F4A460
wheat    F5DEB3
beige    F5F5DC
whitesmoke    F5F5F5
miintcream    F5FFFA
ghostwhite    F8F8FF
salmon    FA8072
antiquewhite    FAEBD7
linen    FAF0E6
lightgoldenrodyellow    FAFAD2
oldlace    FDF5E6
red    FF0000
red    FF0000
fuchsia    FF00FF
majenta    FF00FF
purple    FF00FF
deeppink    FF1493
orangered    FF4500
tomato    FF6347
hotpink    FF69B4
coral    FF7F50
darkorange    FF8C00
lightsalmon    FFA07A
orange    FFA500
lightpink    FFB6C1
pink    FFC0CB
gold    FFD700
peachpuff    FFDAB9
navajowhite    FFDEAD
moccasin    FFE4B5
bisque    FFE4C4
mistyrose    FFE4E1
blanchealmond    FFEBCD
papayawhip    FFEFD5
lavenderblush    FFF0F5
seashell    FFF5EE
cornsilk    FFF8DC
lemonchiffon    FFFACD
floralwhite    FFFAF0
snow    FFFAFA
cream    FFFBF0
yellow    FFFF00
lightyellow    FFFFE0
ivory    FFFFF0
white    FFFFFF
You can use:

bgcolor="XXXXXX"

in both the BODY tag and the TD table tag, and you can use

color="XXXXXX"

in the FONT tag.